Tổng kết phần Tiếng Việt

Tóm tắt phần tiếng Việt

Dạy

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT ĐÃ HỌC LỚP 6

Trong bài này (bài 34) chủ yếu tóm tắt phần Tiếng Việt đã học ở học kì II.

1. Từ loại đã học

Chú ý: Từ loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã học ở học kì I. Ở đây chúng ta chỉ nói thêm về từ loại 7: trạng ngữ.

Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.

Phó từ Có 2 loại chính:

+ Trạng ngữ đứng trước động từ, tính từ: có tác dụng thêm một chút cảm giác về thời gian (đã, đang, sẽ là,…), về mặt (rất, hơi, khí,…), về sự liên tục, tương tự (còn, vẫn, vẫn, vẫn,..), phủ định (không không không), mời chào (làm ơn, đừng, đừng,…) cho động từ, tính từ trung tâm.

+ Trạng ngữ sau động từ và tính từ: có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho mức độ (Quá,…), về khả năng (Đồng ý,…), theo hướng (ra, vào, ra,…) cho động từ, tính từ trung tâm.

2. Các phép tu từ đã học

3. Các dạng cấu trúc câu đã học

4. Các dấu câu đã học

Mai Thư

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *