Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Bài đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Dạy

I. CÁCH ĐỌC

– Đọc trôi chảy, trôi chảy toàn bài.

– Diễn đạt bài văn với cảm hứng ca ngợi, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt cho Cách mạng. Nhấn mạnh số tiền, tài sản mà ông Đỗ Đình Thiện đã giúp Cách mạng.

* Giải thích từ:

– lòng tin đáng tin cậy

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

Đầu tiên. Trước Cách mạng 1943, ông ủng hộ quỹ Đảng 30.000 đồng Đông Dương. Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ vàng, Người đã ủng hộ Chính phủ 64 lượng vàng, đóng góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 100.000 đồng Đông Dương. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông đã ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Khu 2 hàng trăm tấn gạo. Sau khi hòa bình lập lại. ông hiến toàn bộ đồn điền Chí Xe cho Xha.

2. Việc làm của ông Thiện thể hiện ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tài sản lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn cống hiến cho sự nghiệp chung.

3. Từ câu chuyện này, tôi cho rằng, người công dân phải biết hy sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung: Ca ngợi một người dân yêu nước, một nhà tư sản đã giúp đỡ Cách mạng nhiều tiền của, tài sản trong thời kỳ Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

Tham Khảo Thêm:  Lao xao - Văn mẫu vip

trăng sáng

Có thể bạn quan tâm

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *