Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2 chuẩn chương trình Sách giáo khoa

TỔNG HỢP CÁC BÀI TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2 MỚI NHẤT

Dành cho những ai đang muốn nâng cao kiến ​​thức môn Văn, ban biên tập xin được đồng hành cùng các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tất cả kiến ​​thức đều có trong giáo trình SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2.

Với những kiến ​​thức mà chúng tôi mang đến mong rằng các bạn có thể hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa của tác phẩm văn học và tìm được cho mình cách giải đúng nhất. Công việc của chúng ta Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2 sẽ giúp bạn nắm bắt bài học nhanh hơn. Vui long tham khảo thông tin đo.


Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Bài đọc: Hai Bà Trưng

Kể chuyện: Hai Bà Trưng

Chính tả: Nghe – Viết: Hai Bà Trưng – Phân biệt l/n, êt/iêc

Tập đọc: Bộ đội về làng

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”

Chính tả: Nghe – Viết: Trần Bình Trọng – Phân biệt l/n, iêt/iêc

Tập làm văn: Nghe – kể: Cậu bé làng Phù Ủng

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Ở lại với chiến trường

Kể chuyện: Ở lại với chiến trường

Chính tả: Nghe – Viết: Ở lại với chiến khu – Phân biệt s/x, uột/uoc

Tập đọc: Bác Hồ ở với Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đất nước. dấu phẩy

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Chính tả: Nghe – Viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh – Phân biệt s/x, uột/uoc

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tuần 21. Sáng tạo

Bài đọc: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Nghe – Viết: Tổ nghề thêu – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả: Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Kể về người trí thức – Nghe – kể: Nâng niu từng hạt giống

Tham Khảo Thêm:  Nhưng nó phải bằng hai mày

Tuần 22. Sáng tạo

Tập đọc: Bác sĩ và bà lão

Chính tả: Nghe – Viết: E-đi-xơn – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Cây cầu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi

Tập đọc: Cái máy bơm

Chính tả: Nghe – Viết: A Wise Man – Phân biệt r/d/gi, ướt/trong khi

Tập làm văn: Nói và viết về người lao động trí óc

Tuần 23. Nghệ thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Chính tả: Nghe – Viết: E-đi-xơn – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tập đọc: Một buổi biểu diễn xiếc đặc sắc

Chính tả: Nghe – Viết: Tác giả Quốc ca Việt Nam – Phân biệt l/n, ut/uc

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ

Tuần 24. Nghệ thuật

Tập đọc: Đối đầu với nhà vua

Kể chuyện: Đối đầu với nhà vua

Chính tả: Nghe – Viết: Tâu vua – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Mặt trời mọc đằng…Tây!

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng đàn

Chính tả: Nghe – Viết: Tiếng đàn – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

Tuần 25. Lễ hội

Tập đọc: Hội

Kể chuyện: Đồ vật

Chính tả: Nghe – Viết: Đồ vật – Phân biệt tr/ch, u/ư

Bài đọc: Đua voi ở Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập đọc: Lễ hội rừng xanh

Chính tả: Nghe – Viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên – Phân biệt tr/ch, u/ư

Tập làm văn: Kể về lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

Tập đọc: Chuyện lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả: Nghe – Viết: Truyện Lễ hội Chử Đồng Tử – Phân biệt r/d/gi, el/nhanh

Bài đọc: Đi Lễ Chùa Hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. dấu phẩy

Tham Khảo Thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Chính tả: Nghe – Viết: Rước đèn ông sao – Phân biệt r/d/gi, el/hnh

Tập làm văn: Kể về một lễ hội

Tuần 27. Ôn tập giữa kì II

Ôn tập giữa kỳ II

Tuần 28. Thể thao

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả: Nghe – Viết: Đua rừng – Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Bài đọc: Hãy vui vẻ cùng nhau

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? – Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Đọc: Bản tin

Chính tả: Nhớ – viết: Cùng vui chơi – Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Kể lại một trận đấu thể thao – Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

Tuần 29. Thể thao

Tập đọc: Giờ học thể dục

Kể chuyện: Giờ học thể dục

Chính tả: Nghe – Viết: Bài Thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/in

Tập đọc: Bé trở thành phi công

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Thể thao. dấu phẩy

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả: Nghe – Viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục – Phân biệt s/x, in/inh

Luyện viết: Viết về một trận đấu thể thao

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Bài đọc: Gặp gỡ ở Luxembourg

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Chính tả: Nghe – Viết: Liên hợp quốc – Phân biệt tr/ch, êt/éc

Tập đọc: Ngôi nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Với cái gì? – Đại tràng

Đọc: Ngọn lửa Olympic

Chính tả: Nghe – Viết: Ngôi nhà chung – Phân biệt tr/ch, êt/éc

Tập làm văn: Viết thư

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Bài đọc: Bác sĩ Yersen

Kể chuyện: Bác sĩ Yersen

Chính tả: Nghe – Viết: Bác sĩ Y-sác – Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Bài ca trồng cây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. dấu phẩy

Tập đọc: Con cò

Chính tả: Nhớ – viết: Bài trồng cây – Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Bàn luận về bảo vệ môi trường

Tham Khảo Thêm:  Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính)

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Thợ săn và con vượn

Kể chuyện: Người thợ săn và con vượn

Chính tả: Nghe – Viết: Ngôi nhà chung – Phân biệt l/n, v/d

Tập đọc: Hoa vừng lượn sóng

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Với cái gì? – Dấu chấm, dấu hai chấm

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Chính tả: Nghe – Viết: Hạt mưa – Phân biệt l/n, v/d

Tập làm văn: Nói và viết về bảo vệ môi trường

Tuần 33. Bầu trời và Trái đất

Bài đọc: Con cóc kiện ông trời

Kể chuyện Cóc kiện ông trời

Chính tả: Nghe – Viết: Cóc kiện Trỗi – Phân biệt s/x, o/o – Viết tên riêng nước ngoài

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Luyện từ và câu: Nhân hoá

Tập đọc: Quà quê

Chính tả: Nghe – Viết: Quà quê hương – Phân biệt s/x, o/o

Luyện viết: Ghi chép vào vở

Tuần 34. Bầu trời và Trái đất

Tập đọc: Truyện chú Cuội ở cung trăng

Kể chuyện: Chú Cuội ở cung trăng

Chính tả: Nghe – Viết: Thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài

Đọc: Mưa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tính chất – Dấu chấm, dấu phẩy

Tập đọc: Trên tàu vũ trụ

Chính tả: Nghe – Viết: Dòng ý thức – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Luyện viết: Nghe – kể: Vươn tới các vì sao – Ghi chép vào vở

Tuần 35. Ôn tập cuối học kỳ II

Ôn tập cuối học kỳ II


Soạn Văn Lớp 3 Tập 2 | Soạn bài lớp 3 tập 2 | Soạn Văn 3 tập 2 mới nhất | Để học tốt Tiếng Việt 3 tốt nhất

Viết văn sẽ giúp các em học tốt Tiếng Việt lớp 3 tập 2. Tất cả các bài soạn của chúng tôi đều được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ Văn. Nếu có ý kiến ​​đóng góp, bạn có thể bình luận bên dưới mỗi bài viết hoặc gửi email cho ban biên tập để chúng tôi biết.

Chúc các bạn một học kỳ vui vẻ và thành công trong học tập!

Có thể bạn quan tâm

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *