Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Dạy

* Bài tập 1: Câu trả lời:

Dòng b: “Người của một nước, có quyền và nghĩa vụ đối với đất nước” nêu đúng nghĩa của từ công dân.

* Bài tập 2: Câu trả lời

Nhân công thuộc về nhà nước, thuộc sở hữu công cộng

Nhân công không thiên vị

Nhân công là một công nhân

công dân, công cộng, công cộng, văn phòng, vv

công bằng, công bằng, công bằng, công bằng, công bằng, …

công nhân, khu công nghiệp…

* Bài tập 3

từ đồng nghĩa của công dân: dân chúng, dân chúng, dân chúng.

Những từ không đồng nghĩa với công dân: đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng.

* Bài tập 4: Câu trả lời

Trong câu đã cho, từ . không thể thay thế công dân với từ đồng nghĩa ở bài tập 3. Vì từ công dân có hàm ý chỉ nhân dân của một nước độc lập, khác với các từ nhân dân, đồng bào, nhân dân. Ý nghĩa của từ công dân ngược lại với từ nô lệ.

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *