Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Thực hành viết hợp đồng

Dạy

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ

Đầu tiên. Mục đích của hợp đồng là: Ghi lại những nội dung đã thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên trong giao dịch nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng những thỏa thuận đã cam kết.

2. Văn bản hợp đồng là văn bản pháp lý.

3. Một hợp đồng bao gồm:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

Họ, tên, chức vụ, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng.

– Nội dung:

Ghi nội dung hợp đồng theo từng điều khoản đã thỏa thuận giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ ký, họ tên của người đại diện các bên ký kết trong hợp đồng và đóng dấu xác nhận của cơ quan (nếu có).

4. Văn bản hợp đồng phải ngắn gọn, rõ ràng, chặt chẽ; Dữ liệu phải trung thực, chính xác và nhất quán.

II – HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO

Đầu tiên. Chọn một biểu thức theo hai cách: (a) – (1), (b) – (2), (c) – (2), (d) – (2).

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên thông tin đã cho.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày…tháng…năm…

TRONG:……………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên cạnh MỘT

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú: số nhà X, đường… phường… thành phố Huế.

bên B

Ông (Bà): Lê Văn C

Địa chỉ thường trú: khách sạn Y.

Chứng minh nhân dân số:……………………. do Công an thành phố…………..cấp ngày…tháng…năm…

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản như sau:

Điều 1.

Ông bà)…………………. thuê một chiếc xe đạp cho ông (bà)…………..màu…………trị giá…………(……………………đồng.) ).

Thời hạn thuê:……..ngày (từ….tháng….năm….đến 21h ngày….

Có thể…….. ).

Giá thuê: lO.OOOd (Mười nghìn đồng)/l ngày đêm.

Điều 2.

Ông (Bà)……………… có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu

Nếu làm mất mát, hư hỏng xe thì bên thuê phải bồi thường thiệt hại, nếu chậm trả tiền thuê xe sẽ bị phạt gấp đôi.

Hợp đồng này được lập thành hai bản, có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

người thuê nhà

(Tên và chữ ký)

phía chủ sở hữu

(Tên và chữ ký)

3. Khi soạn thảo hợp đồng cần:

– Xác định vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bên sử dụng lao động (Bên A) và bên sử dụng lao động (Bên B);

Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục trong văn bản hợp đồng, tôi đã tự soạn thảo một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện.

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Bản tin - Văn mẫu vip

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *