Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Dạy

Đề tài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ tài ba.

bài đọc tham khảo

Hai Bà Trưng

Năm 34 sau Công nguyên, nhà Đông Hán cử Tô Định làm Thái tử quận Giao Chỉ.

Tô Định là một kẻ tham lam tàn bạo. Dân chúng rất hận, Lạc hầu, Lạc tướng quân cũng hận. Còn Lạc tướng huyện Châu Diên là Thi Sách mưu phản quân Tàu. Tô Định nghe tin giết Thi Sách. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc nổi lên đánh Tô Định trả thù cho chồng, báo nước.

Trưng Trắc là con gái Lạc tướng Mê Linh, nay thuộc tỉnh Phúc Yên. Khi bà cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, các Lạc tướng và nhân dân đông đảo hưởng ứng. Chẳng bao lâu, quân Hai Bà Trưng càn quét khắp nơi, chiếm được 65 thành trì. Tô Định kháng cự chạy về Tàu.

Hai bà lên ngôi, định đô ở Mê Linh (năm 40 sau Công nguyên). Nhân dân hân hoan đón độc lập.

Trưng Nữ Vương trị vì được hơn một năm thì nhà Đông Hán sai danh tướng Mã Viện đem quân sang đánh. Quân của Mã Viện là một quân thiện chiến, quân ta mới tập hợp lại, nhưng nhờ trí dũng song toàn, quân ta đã thắng những trận đầu. Quân giặc phải rút về vùng Lãng Bạc (tức là gần Hồ Tây Hà Nội bây giờ). Sau đó, Mã Viện được điều thêm viện binh, dùng mưu kế lừa quân ta kéo ngược lên tấn công. Hai Bà thua trận nên rút quân về giữ Mê Linh.

Mùa thu năm 43, Mã Viện dẫn quân vây thành Mê Linh. Quân nhỏ, vậy thôi. Hai cô gái phải bỏ chạy. Mã Viện đuổi quân. Hai bà nhảy xuống sông Hát (nơi sông Đáy đổ ra sông Hồng Hà) gieo mình xuống để khỏi rơi vào tay giặc.

Hai Bà Trưng làm vua trong một thời gian ngắn nhưng là hai anh em có công đầu cứu nước nên được hậu thế đời đời tôn thờ.

Hiện nay, ở làng Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây và làng Đồng Nhân, gần Hà Nội có đền thờ Hai Bà, hàng năm vào ngày 6 tháng 2 âm lịch mở hội tưởng nhớ hai Bà. nữ tướng.

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *