Số từ và lượng từ

Đếm từ và đếm từ

Dạy

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ

Đầu tiên. Số từ

Số từ là từ chỉ số lượng chính xác, đặt trước danh từ chỉ số đếm hoặc nêu số lượng của sự vật.

– Số từ còn dùng chỉ số thứ tự hoặc số chỉ sự vật. Theo nghĩa này, số từ thường được đặt sau danh từ.

– Có thể phân biệt hai loại qua các ví dụ sau:

Số từ chỉ số lượng

Số thứ tự của từ

bố sàn nhà

sàn nhà bố

sáu lớp học

lớp học sáu

tám tháng

tháng tám

2000 năm

năm 2000

– Cần phân biệt từ số lượng với danh từ chỉ đơn vị cấu tạo nên từ tập hợp sự vật. Đó là những từ: khu, cặp, bộ, chục, chục, trăm, nghìn, vạn, triệu, tỷ… (Những danh từ đơn vị này có thể được kết hợp với số từ: một cặp, ba cặp, chục, bốn mươi, sáu trăm, tám triệu,…).

2. Số từ

Số từ là những từ chỉ số lượng hoặc lượng của sự vật. Số lượng có thể được chia thành hai loại:

Một) Chỉ số lượng từ hết lòng, bao gồm các từ: tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả… (Loại này ở vị trí t2, một phần phụ trợ trước trong mô hình cụm danh từ).

b) Chỉ số lượng từ ý nghĩa tổng hợp hoặc phân phối, bao gồm các từ này, các, mỗi, mỗi, mỗi, một số … (Loại này ở vị trí tl, ở mục phụ trợ trước trong mô hình cụm danh từ).

Tham Khảo Thêm:  Chính tả: Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – Phân biệt r/d/gi, ên/ênh

II – HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO

Đầu tiên. – Em đọc lần lượt đoạn văn (chú ý dòng 1, 3, 4), gạch dưới số chữ trong đoạn thơ. Cụ thể về số chữ có trong bài thơ:

+ Dòng 1: một hai ba

+ Dòng 3: bốn năm

+ Dòng 4: năm

– Căn cứ vào vị trí của số từ (trước hay sau danh từ chính) canhcánh), Tôi chia số lượng từ được tìm thấy thành hai loại:

+ Số từ: số từ dòng 1, dòng 4 (đứng trước danh từ chính).

+ Chỉ thứ tự: số từ ở dòng 3 (sau danh từ chính).

2. trăm trong Cái này có bằng 99 + 1 không? (Từ hàng ngàn, hàng ngàn Mà còn). Dễ dàng nhận thấy các số từ này không chỉ là số chính xác mà là số của “nhiều”, “rất nhiều”.

3. Hình như hai chữ mỗi và mọi thứ trong Hai câu, em nhận thấy: Từ nào có nghĩa? sự liên tiếp, dựa theo sự liên tiếp, từ cá nhân này sang cá nhân khác? Những từ khác có nghĩa là gì? các cá nhân riêng biệt trong một tập hợp, xảy ra cùng một lúc, không có ý nghĩa sự liên tiếp, dựa theo sự liên tiếp?

Trả lời: Từ bao giờ có ý nghĩa đầu tiên, từ mỗi nghĩa thứ hai.

Bệnh – TÀI LIỆU THAM KHẢO

Số từ có chức năng chính là biểu thị lượng. Các con số thường gây ấn tượng khô khan, nhưng trong tiếng Việt, nhiều con số lại có khả năng làm nảy sinh giá trị biểu cảm và thẩm mĩ.

Tham Khảo Thêm:  Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

– Đây là số lượng từ được sử dụng và hiểu theo nghĩa bóng. Ví dụ: Trăm người như một, trăm chỗ lệch cũng tốt, dâu trăm họ đổ dầu tằm, làm dâu trăm nhà, trâm đường vứt bỏ v.v. đây không phải là con số chính xác: 99 + 1. trăm trong đây chỉ là một số từ cho nhiều một cách phóng đại.

– Số 3: Chả hiểu sao dân ta “ghét” số 3. Nhóm từ kết hợp với ba mang nghĩa xấu: ba hoa, ba lăng nhăng, ba khăn xếp, ba bỉ ổi, ba cành, ba chìm bảy nổi, ba đầu sáu tay, ba chỗ bốn chỗ, ba gai ba vật, ba giáo, ba bè bảy nút, ba dâm, ba cọc ba đồng, cha mẹ năm đồng,…

TRỊNH MẠNH

(Người Việt thú vị, NXBGD, 2001)

Mai Thư

Có thể bạn quan tâm

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *