Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng

Dạy

1. Chọn từ đúng

Một) tự trọng b) kiêu ngạo c) tự ti

d) tự tin Đ) tự kiêu e) tự hào

2. Chọn từ ứng với mỗi nghĩa

– Nhất tâm gắn bó với một lý tưởng, một tổ chức hay một ai đó là trung thành.

Trước sau như một, không gì lay chuyển được trung thành.

Một lòng một dạ vì công việc nghĩa là lòng trung thành.

Hãy tử tế, trung thực, trước sau như một liên tục.

Thẳng thắn, trung thực là trung thực.

3. Đặt các từ thành hai nhóm

Một) Trung tâm có nghĩa là “trong” giữa”: giữa mùa thu, trung bình, trung tâm.

b) Trung tâm có nghĩa là “một lòng một dạ”: trung thành, trung thành, trung thực, trung thành, trung thành.

4. Đặt câu

– Khả năng học tập của cô được xếp vào loại trung bình Của Lớp.

– Tết cho con em chúng ta Trung thu rất có ý nghĩa.

– Thị trấn là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh.

– Người lính của tôi một lòng trung thành với Tổ quốc.

Liên tục, Dũng cảm là phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam.

– Lịch sử đã ghi nhiều tấm gương lòng trung thành.

Nguyễn Đức Thuận là một chiến sĩ cách mạng trung thành.

trăng sáng

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Tam đại con gà - Văn mẫu vip

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *