Chỉ từ – Văn mẫu vip

Chỉ từ

Dạy

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ

Đầu tiên. Chỉ từ là gì?

– Trong từ chỉ từ, chỉ có thể có nghĩa là: “chỉ định”, “chỉ vào”, “chỉ vào” sự vật; định vị sự vật. Chỉ từ là từ dùng để chỉ sự vật, xác định vị trí của sự vật trong thời gian, không gian. Định vị này thường chiếm vị trí của người nóicon điếm thời gian nói làm gốc. Ví dụ (các chỉ có từ ổn thôi in nghiêng):

+ đêm Hiện nay: xác định vị trí trong thời gian, tại thời điểm nói.

+ thời gian sớm hơn: xác định vị trí trong thời gian, tại thời điểm nói.

+ phục hồi cái đó: xác định vị trí trong thời gian, trước thời điểm nói.

+ đi bộ cái đó: xác định vị trí trong thời gian, trước thời điểm nói.

+ sách cái đó: định vị trong không gian, sự vật không ở trước mặt người nói.

+ sách Cái này: xác định vị trí trong không gian, sự vật ở khoảng cách gần với người nói.

+ sách cái đó: xác định vị trí trong không gian, vật ở rất xa người nói.

– Ở một số tài liệu khác, dòng chữ: «ừ, đó, đó, đó, đó, bây giờ, bây giờ, đó, đó… gọi nhiều lần chủ thể hoặc đại từ không gian và thời gian. TRONG văn 6, tập một, những từ này được gọi là từ mà thôi.

2. Hành động của từ trong câu

Tham Khảo Thêm:  Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Trong một câu, chỉ những từ phổ biến mới làm điều chỉnh sau của danh từ (xem các ví dụ ở trên), cùng với danh từ và trợ từ đứng trước tạo thành một cụm danh từ. Ngoài khả năng làm trợ từ sau trong cụm danh từ, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ… trong câu

II – HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO

Đầu tiên. Bạn muốn tìm? chỉ từ, Em đọc chậm từng câu, gạch chân chỉ cần chết Trong câu. Sau đó, với mỗi từ tìm được, bạn xác định nghĩa và vị trí ngữ pháp (do chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, trợ động từ trong câu, trong cụm danh từ).

Cụ thể, chỉ các từ trong các câu sau:

Câu, nhóm câu

Chỉ từ

Nghĩa

vị trí ngữ pháp

Một

cái đó

Định vị vật trong không gian

LÀM hậu đề sau đó trong cụm danh từ

b

có ở đây

Định vị vật trong không gian

Sở hữu ngôn ngữ

c

Hiện nay

Định vị mọi thứ trong thời gian

LÀM trạng từ

đ

ở đó

Định vị mọi thứ trong thời gian

LÀM trạng từ

2. Em đọc chậm các câu trong bài tập, chú ý các từ in đậm. Bạn muốn tìm? chỉ từ Nếu có thể thay thế các từ in đậm thì cần xem xét mối quan hệ về nội dung giữa câu chứa từ in đậm với các câu đứng trước nó (hoặc giữa câu chứa từ in đậm với câu đứng trước). . Nói cách khác, cần đặt các từ in đậm trong câu, đoạn văn để tìm chỉ từ Các từ in đậm có thể được thay thế cho phù hợp.

– Cụ thể là chỉ từ có thể được thay thế bởi:

Một) đến chân núi Sóc —> đến ở đó, đến ở đó,…

b) làng bản bị lửa đốt —> làng bản cái đó, làng bản ở đó, làng bản Cái này,…

Cần thay đổi, cần viết như vậy để khỏi lặp từ.

3. – Đầu tiên, tôi đọc đoạn văn một lần, tìm kiếm chỉ từ trong một đoạn văn (Những tính từ này đứng sau danh từ chỉ thời gian: năm cái đó, buổi chiều ở đó, đêm Hiện nay).

– Sau đó, em nhận xét về nghĩa của các từ: đó, đó, bây giờ tìm thấy (ý nghĩa của .) phù phiếm, chỉ chung chung, không chỉ một thời điểm cụ thể).

– Tiếp theo, tôi cố gắng thay thế chỉ từ điều này bằng các từ hoặc cụm từ khác, rồi khẳng định: có thể thay thế hoặc không thể thay thế (không thể thay đổi hoặc rất khó thay thế)

– Cuối cùng, tôi nhận xét về tác dụng của chỉ từ (Chỉ từ ngữ có vai trò quan trọng, nhiều khi không thay thế được).

Mai Thư

Có thể bạn quan tâm

Tham Khảo Thêm:  Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Related Posts

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *