Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Dạy Em đọc kĩ các câu hỏi và yêu cầu trong SGK trang 149. Sau đó em đọc lại các…

Mẹ hiền dạy con – Văn mẫu vip

Mẹ hiền dạy con Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) tên là Mạnh Kha; Sinh ra…

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từ Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ 1. Tính từ – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,…

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bác sĩ tốt nhất là trong trái tim Dạy I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN CÓ Đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện Ông Phạm Bân có…

Nhân vật giao tiếp – Văn mẫu vip

nhân vật giao tiếp Dạy bài tập 1 Một) Trong các hoạt động giao tiếp trên, chủ yếu có hai chủ thể giao tiếp. Một là Anh…

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỷ XX Dạy I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GIẢI…

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Nghị luận về lí tưởng đạo đức Dạy I. TÌM CHỦ ĐỀ VÀ TỔ CHỨC Gửi bài: Xin trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố…

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Bài văn về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Dạy I. ĐỐI TƯỢNG Chủ đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của…

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Dạy Trong sáng là một trong những phẩm chất cao quý của tiếng Việt. Phẩm chất đó thể hiện…

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Đọc thêm: Bắt cá sấu rừng U Minh Hạ Dạy GỢI Ý ĐỌC THÊM MÃ • Câu hỏi 1 Qua tác phẩm, thiên nhiên và con người…