Thị trường in lịch tết ở Hà Nội đang dần sôi động khi bước vào những tháng cuối năm, đặc biệt dịch vụ thiết kế lịch độc quyền 2017 có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực khi mà các doanh nghiệp in ấn đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế hơn. Sở hữu đội