Tư vấn thiết kế phân tầng các hệ quầy trà sữa inox chắc chắn và tiện lợi Trong các khu vực pha chế của các hệ quầy bar inox quầy trà sữa inox thì thương trên bề mặt quầy bar inox sẽ được thiết kế thành từng khung nhỏ chắc chắn và hợp lý, phần