Khi được giao nhiệm vụ thiết kế, in giấy khen cho một tổ chức, doanh nghiệp nào đó, bạn đang phân vân không biết chọn loại font chữ in giấy khen thế nào cho hợp lý? Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ một số điều đáng lưu ý khi in giấy khen. Bạn cần tham khảo