Thiết kế kẹp file là một trong những công đoạn vô cùng quan trọng để làm nên 1 ấn phẩm văn phòng đa chức năng nhiều tiện ích như vậy. Là một nhân viên kinh doanh, là một công ty doanh nghiệp điều các bạn hướng đến đó chính là hiệu quả cao trong việc