Câu chuyện về răng sâu và bài học đáng nhớ

Bố tôi nói với tôi rất nhiều về răng sâu, răng sứ, về các bệnh của rắng, cahs chữa răng sâu nhẹ nặng như thế nào, bọc răng sứ đau ra sao. Tuy tôi không hiểu hết nhưng có lẽ chính tôi cũng ngộ ra được một số điều quan trọng  mà ít ra những đứa trẻ bằng tuổi tôi chứa chắc đã ngộ ra được. Tôi ít ra hiểu được với cương vị là một bác sĩ chỉnh nha trong bệnh viện nha khoa uy tín bố có đủ khả năng và trình độ hiểu biết về các bệnh về răng.

răng sâu

răng sâu

Mà lời khuyên của một bác sĩ chỉnh nha giỏi của một bệnh viện nha khoa uy tín chuẩn dĩ nhiên có tác động tới tôi. Tôi dần dần bỏ thói quen ăn kẹo tối, đánh răng đầy đủ và cũng không dùng răng cắn các vật cứng như trước nữa. Bố tôi vui lắm. Bố nói với cương vị một bác sĩ chỉnh nha chuyên nghiệp của một bệnh viện nha khoa uy tín Hà Nội, bố vui khi thấy con nghe lời bác sĩ chỉnh nha thẩm mĩ mà thay đổi thói quen của mình. Những lời khuyên đó thật sự rất có ích cho con. Có thể bây giờ con chưa hiểu hết nhưng sau này lớn lên chắc chắn con sẽ cảm ơn bác ĩ chỉnh nha đẹp của nha khoa uy tín nhất là bố. Mẹ tôi cũng bảo toi đã thay đổi nhiều, đã lớn và biết nghe lời bố mẹ. Con chưa cần hiểu hết về răng sâu, răng sứ, nhưng chỉ cần chăm sóc răng đúng cách theo lời của bố mẹ thì con sẽ không bao giờ phải đên nha khoa uy tín chuẩn để gặp bác sĩ chỉnh nha chuẩn để sử lại hàm răng hay chữa sâu răng nữa. Biết chăm sóc răng là một cách đẻ con chăm sóc và yêu quý, bảo vệ chính bản thân mình, hãy cứ nghe theo lời bố mẹ rồi con sẽ biết ý nghĩa của nó khi con lớn.

Loading Facebook Comments ...